Vikitige vide ligegyldig info

“Viktige vide ligegyldig info” jingle at Natholdet, Danish Tv2